türkçe

Yes, let`s squat again

Sözleşmelerin, yürütme kararlarının, tüzüklerin kıskacında – Bu
kıskaçlardan kurtulmanın tam zamanı!

Aslında, evimiz Otonom Merkez AZ’i kullanmak için yaptığımız sözleşmenin
feshedilmesi, bizi, otonom yapımıza bir adım daha yaklaştırıyor. Gün be
gün başkaldırıya daha da yakınlaşıyoruz ve mücadelenin sıcaklıyla, adeta
uyuşmuş ellerimize yeniden kan doluyor. Varlığını sürdüren bu iğrenç
sisteme karşı koyuşumuz için bize alan bırakmamak istemelerine sitemkar
değiliz. Şunu biliyoruz ki: hedeflediğimiz siyaset, sanat ve kültürü
ancak mücadele ederek yakalayabiliriz. Ve bizim taleplerimiz, sistemin
efendilerinin  istemlerine tamamen zıt!

Otonom Merkez AZ-Köln, geçen yıllarda görüş alış-verişlerimizin ve
mücadelemizin billurlaştığı evimizdi ve öyle kalmaya da devam edecek.
Evimizde hayat bulan, hissedilen, uğruna tartışmaların yapıldığı,
kavgaların edildiği, kutlanan ve daha da geliştirilen idealler herhangi
sabit bir binadan çok daha öte ve bağımsızdır. Bu bina, şiddet ve baskı
dolu bir dünyaya karşı mücadele verdiğimiz herhangi bir mekandır. Ama
biz sadece içinde bulunduğumuz bu mekanı savunmakla kalmayıp, başka bir
dünya kurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz bu binayı savunmak, başka bir yaşam talebimizin
sadece bir parçası olmakla kalmayıp başka objelere yerleşme, bir diğer
deyişle, işgal etme dalgasını başlatacak bir taştır. Bu durum,
mücadelemizi ve başkaldırımızı sokaklara taşımak için yeni bir adım
olacaktır.

AZ’e yapılan bu saldırı nedensiz değildir. Bu saldırı, otonom,
özgürlükçü ve emansipe projelere karşı eskiden beri sürekli olarak devam
eden saldırıların sadece bir örneği ve dışavurumudur. Bu saldırıyı
sadece savunma hattında kalarak püskürtmek niyetinde değiliz. Tüketim ve
dikte etme üzerine kurulu şehrin yapılanmalarında çatlaklar oluşturarak
mücadele edeceğiz. Hali hazırda var olan çatlakları yaşamla
dolduracağız. Beton çatlağına yerleşmiş diken gibi!