Kategorie-Archiv: türkçe

Gather & Resist – Dayanışma Haftaları

Kısa adı AZ olan Otonom Merkez Köln (Das Autonome Zentrum) 28 Haziran –
7 Temmuz tarihleri arasında Gather&Resist – Dayanışma Haftaları adı

altında çok sayıda etkinlik düzenliyor. Etkinlikler, AZ’in Köln
Belediyesi ile olan kullanım sözleşmesinin belediye tarafından
feshedilmesini protesto etmek ve yeni dayanışma ağları oluşturulmasını
amaçlıyor.

Bu aynen biline ki! AZ-Köln savunmasız değildir. Mücadele edeceğiz! Üç
yılı aşkın süredir bulunduğumuz evimizi savunmak amacıyla, Türkçeye “Bir
gün bile olmadan olmaz!” olarak çevirebileceğimiz ‚Kein Tag Ohne!‘ adlı
kampanyamızı hayata geçirdik. Zira belediye ile yaptığımız kullanım
sözleşmesi, 30 Haziran günü itibariyle sona eriyor. Sözleşmenin belediye
tarafından sona erdirilmesi, evimizi hemen terk edip gideceğimiz
anlamına gelmiyor! Gün direniş günü! Gather&Resist haftalarında
elimizden alınmak istenen evimize  yerleşmemizi, yani “işgal edişimizi”
kutlamakla kalmayıp belediyenin kendi sebep olduğu son durumu teşhir
edeceğiz.

Otonom Merkez AZ, Köln’ün kalıcı bir parçası olmak zorunda çünkü burada
biraraya gelen insanların yaşama geçirdiği projelerin bir mekana
ihtiyacı var. Evimiz AZ, birlikte mücadele ve ortak perspektiflerimiz
için fikir alış-verişi odağımızdır. Gather&Resist Dayanışma Haftaları
boyunca yeni iletişim ağları oluşturup var olanların derinleştirilmesi
için olanak sağlayacağız.

Bu dönem içinde – aynı zamanda – dayanışma ve mücadeleyi yaşama
geçirecek, hep birlikte barikatlar kurarak evimizin polis zoruyla
boşaltılmasını engelleyecek tedbirler alacağız. Bunlara paralel olarak
sokağa çıkacak ve yapacağımız aksiyonlarla bu soruna sebep olan belediye
üzerindeki baskımızı arttıracağız.

Gather&Resist’e yaşam veren, katılımcıların varlığı ve üretkenliğidir.
Dayanışma haftalarında, hazırlıkları önceden yapılmış workshop’lar ve
etkinlikler düzenlenecektir. Baskılara direniş, barikat yapım
teknikleri, diğer başkaldırılarla dayanışma ve AZ’i tanıtım turları, bu
etkinliklerden sadece bazıları. Bunların yanı sıra Köln dışından
gelenlerin barınma durumuyla ilgilenilecek ve halk mutfağımızda vegan
yemekler pişirilecektir.

Etkinlikler döneminde kişinin özel ihtiyaçları da dikkate alınacak ve
kişi arzu ettiğinde kafa dinlemek için çekilebileceği alanlar olacaktır.
Öte yandan dayanışma ve mücadele günlerinde yeni fikirlere, çalışma
grubu, etkinlik veya toplantı önerilerine her zaman açık olup, önceden
planan veya önerilip onay gören yeni fikirleri hep birlikte hayata
geçireceğiz. Eğer sizin de sunmak istediğiniz bir katkı varsa, bizimle
şu adresten iletişime geçebilirsiniz: gatherandresist@riseup.net

Evimiz AZ’i savunmak ve dünyanın diğer yerlerindeki benzer evlerimize yapılan saldırılara karşı verilen mücadelerle dayanışmamızı göstermek

amacıyla 6 Haziran günü büyük bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Yürüyüşe
herkesi bekliyoruz! Sen de katıl, sen de yürüyüşümüze bizimle birlikte
çehre ver!

Gather&Resist – Dayanışma Haftaları’nı kendi belirlediğimiz yaşamımıza
ve değerlerimize saldırılara karşı mücadele için bir fırsat olarak
görüyoruz. Mücadeleye sen de omuz ver. 28 Haziran – 7 Temmuz
tarihlerinde seni de Köln’de bekliyoruz!

„Birgün bile olmadan olmaz” kampanyasına neden gerek duyuldu?

Köln’ün Kalk semtinde yıllardan beri boş duran bir bina 2010 yılı nisan
ayında aktivistler tarafından işgal edildi ve Otonom Merkez AZ-Köln
kuruldu. Geçen üç yıl içinde Köln’deki bağımsız örgütlenmenin merkezi
haline gelen evimiz AZ, emansipe siyasi anlayışın, sanat ve kültürün
oluştuğu ve sunulduğu bir mekan haline geldi. 2011 yılında Köln
Belediyesi’yle yaptığımız kullanım sözleşmesi – ne hikmetse sosyal
demokrat olduğunu söyleyen – belediye idaresi tarafından tek taraflı
olarak feshedildi.

Otonom Merkez AZ, farklı sosyal katmanlardan, politik gelenek ve
kültürel anlayışlardan gelen insanların biraraya geldiği bir mekandır.
Evimiz AZ’de, kazanç sağlama amacı taşımayan bilgilendirme toplantıları,
inisiyatif toplantıları, konserler, kutlamalar yapılmakta, yine aynı
şekilde bağış karşılığı yemek yeme, tamirhane, sinema, ücretsiz kıyafet
değişimi, sanatsal sergiler ve buna benzer çok sayıda olanak
sunulmaktadır. AZ, yaşama geçirildiğinden beri her ay yaklaşık 50
etkinliğe evsahipliği yapmaktadır. Yani toplamda – tamamı ücretsiz ve
gönüllü bağış bazında – 2 bin civarında etkinliğe imza atmış bulunuyoruz.

Köln Belediyesi ile yapmış olduğumuz bina kullanım sözleşmesi, belediye
tarafından feshedildiği gibi 30 Haziran 2013 tarihinde evimizi
boşaltmamızı da istiyorlar. Bunun siyasi sorumlusu ise “Sosyal Demokrat
Parti” SPD’nin Köln teşkilatı. SPD, binayı gönüllü olarak terk etmememiz
halinde bizi polis zoruyla çıkarmakla tehdit ediyor. Peki bizi çıkarmayı
başarırlarsa ne yapılacak burada? Binayı yıkıp yerine yeşil alan yapmak
istiyorlarmış. Yani uzun lafın kısası, Otonom Merkez AZ, 1 Temmuz 2013
tarihi itibariyle polis zoruyla boşaltılma tehditi altında.